Welkom op onze website

Wij zijn een klein zelfstandig fabriekje onder de rook van Kampen. Waar we met 5 mensen ongeveer 100.000 sigaren per week produceren. Wij leveren alleen aan particulieren onze sigaren zijn niet in de winkels te vinden.

Al onze sigaren worden volgens traditioneel recept gefabriceerd uit 100 % zuivere tabak. De eerste handeling is de voorbereiding van het binnenwerk, (het binnengoed). De verschillende soorten tabak wordt uit de balen gehaald en gevocht met water om het soepel te maken voor het bewerken  Als het water er in getrokken is gaat het door een machine heen die het aan vlokjes maakt en tegelijk de nerven en het zand en stof er uit haalt. Dat noemt men het strippen van de tabak. Dan wordt het binnengoed gedroogd. Nu is het klaar om er bosjes van te maken. Ook wel wikkels genoemd. Eerst wordt er een bosje gerold van binnengoed wat bij elkaar gehouden word door een tabaksblad  (het omblad), dat is het eerste blad van de sigaar, dan wordt het bosje geperst in een sigarenvorm en krijg hij het model van de sigaar, hetgeen vervolgens met grote zorgvuldigheid wordt opgedekt. Dat is het buitenblad van de sigaar waar geen gaatjes in mogen zitten anders zou de sigaar lek zijn. Daarna wordt de sigaar op lengte geknipt waarna hij gereed is om ingepakt te worden.

  • Het binnengoed bestaat uit een geselecteerde melange-recept van o.a. meerdere soorten, Java, Sumatra, Besuki, Vorstenlanden, Havanna en Braziel.
  • Het omblad is van Java en het dekblad is van Sumatra.
  • Door deze sigaren droog te bewaren beschermt u zijn rijke en zuivere smaak en aroma.
  • Dit 100 % zuivere tabaksproduct is onbeperkt houdbaar

Wij kunnen zo goedkoop leveren omdat wij uit eigen fabriek verkopen en zodoende de tussenhandel uitschakelen. Tevens gebruiken wij een goedkope verpakking en maken wij geen dure reclame. Wij gebruiken papieren zakken want de verpakking wordt toch weggegooid. Wel zijn wij U erg dankbaar, wanneer U ons adres doorvertelt aan andere sigarenrokers.

Hopende dat U zo een indruk van ons bedrijf hebt gekregen.

Met vriendelijke groet,

B.G. van `t Veen


Ïàðà, 26 ëåò, õî÷åò íàéòè äåâóøêó, äëÿ âèðòóàëüíîãî-ñåêñà â ßðîñëàâëå